Voor een kleinschalige mavovestiging (theoretische en gemengde leerweg) met mavo- en mavo/havo-klassen zijn wij op zoek naar een bevlogen docent economie.
De school heeft duidelijke regels en biedt veel structuur. Het gebouw is niet zo groot en dat vinden de leerlingen en de medewerkers prettig. De sfeer kenmerkt "We kennen elkaar en voelen ons veilig".
Leerlingen die van sport en bewegen houden en zich willen verdiepen en ontwikkelen in de sportieve sector kunnen in alle leerjaren kiezen voor extra uren sport. In klas 1 en 2 komen ze dan in een sportklas en in klas 3 en 4 volgen ze dan LO2. Dit is een goede voorbereiding voor een eventuele sportopleiding in het MBO en wellicht daarna ook in het HBO.
 
Naast de keuze voor sportklassen kiezen ze na klas 2 voor de sector Zorg en Welzijn, de sector Economie of ze kiezen voor 3 mavo/havo als voorbereiding op een havodiploma.
 
Je doceert economie en handel aan Mavo/Havo leerlingen.
Je ontwikkelt lessen volgens een aangegeven methode, motiveert en stimuleert de leerlingen door je lessen op een boeiende manier te brengen.
 
je hebt een 2e graads bevoegdheid economie en ervaring in het middelbaar onderwijs.
 
Salaris conform inschaling CAO middelbaar onderwijs.
Er wordt een jaar contract aangeboden met verlengings mogelijkheden bij goed functioneren.