Beschrijving vacature

Groepsleerkracht voor een middenbouwgroep, 6 leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 11 jaar.

Het niveau van de leerlingen ligt op het niveau van groep 1-2-3.

Deze leerlingen hebben vanuit hun leerlingkenmerken een grote behoefte aan structuur en voorspelbaarheid.

De aanpak die hier ten grondslag ligt is vanuit de cursus "autisme anders bekeken" in concept beschreven en wordt in samenwerking met de groepsleiding van de structuurgroep onderbouw en bovenboue verder uitgewerkt zodat een doorgaande lijn ontstaat.

Ook de inrichting van het lokaal is aangepast aan de prikkelgevoeligheid van de leerlingen.

Vanuit de kwaliteiten van de leerling werken wij gericht aan diens eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Dat doen we zoveel mogelijk, ervaringsgericht, in ateliers. Daarbij staan samenwerking tussen kinderen, ouders, leerkrachten en therapeuten voorop.

Ons uiteindelijk doel is om leerlingen te laten doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs of dagbesteding.

Gestelde eisen

Je bent snel beschikbaar.

Op onze school gaan onderwijs en zorg hand in hand, omdat we de overtuiging hebben dat leerlingen zich het best ontwikkelen als er vanuit verschillende disciplines aan dezelfde doelen gewerkt wordt. Dit betekent dat alle betrokkenen rondom de leerling (inclusief ouders) gezamenlijk onderwijs- en ondersteuningbehoeften omschrijven. De disciplines rondom een leerling werken gezamenlijk vanuit een geïntegreerd plan.

Voor het onderwijs betekent dit concreet dat er een basisaanbod van onderwijs is, dat afgestemd is op het niveau van het kind. Op basis van zijn/haar ontwikkelingsperspectief wordt een kind (eventueel al op 4-jarige leeftijd) geplaatst in een leerroute. De leerkracht volgt het kind in zijn leerroute met behulp van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Wanneer blijkt dat het kind stagneert in zijn ontwikkeling, is dat reden om extra onderwijsondersteuning in te zetten.

Veel van onze leerlingen hebben naast onderwijs in de reguliere vakken extra zorg nodig om zich optimaal te ontwikkelen. Dit kan zijn in de vorm van fysiotherapie, ergotherapie, caesartherapie of logopedie. Ook kan speltherapie of psychomotore kindertherapie gewenst zijn. De therapieën die een leerling nodig heeft worden gegeven onder schooltijd door experts van de samenwerkende zorginstellingen.Arbeidsvoorwaarden

Werk tot aan de zomervakantie, met uitzicht op vast.

salaris conform speciaal basisonderwijs + 0.19 ct per km

Bedrijfsomschrijving

Het is een school voor kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking en kinderen die langdurig ziek zijn.

De leeftijd van de kinderen varieert tussen de vier en dertien jaar. Er is één VSO-groep met leerlingen tot achttien jaar.

Veel van deze leerlingen hebben naast onderwijs in de reguliere vakken extra zorg nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De school biedt onderwijs en zorg onder één dak. Zorg die een leerling nodig heeft, wordt gegeven onder schooltijd door experts van de samenwerkende instellingen Deze integrale aanpak maakt de school uniek.

Het motto van onze school is dan ook niet voor niets: Onderwijs met zorg!

SalarisinformatieSalaris in overleg

conform inschaling speciaal onderwijs

Onze vestigingen

Vestigingen

Hoofdkantoor
Directie: Jan Krekt
Lylantse Plein 1, unit 0.25
2908 LH Capelle a/d IJssel
088 - 23 56 900
info@selectenmatch.nl

Vestiging Amsterdam
Manager: Joep Zijp
Wilhelminastraat 214-L
1054 WV Amsterdam
088 - 23 56 959
j.zijp@selectenmatch.nl

Vestiging Spijkenisse
Manager: A. Cronie
DC Meesstraat 26
3201 RA Spijkenisse
088 - 23 56 922
a.cronie@selectenmatch.nl

Vestiging Drenthe
Manager: J. Veenstra
Kwekebos 312
7823 LN Emmen
088 - 23 56 958
j.veenstra@selectenmatch.nl

Interesse om aan de slag te gaan?

Neem contact op!