Select & Match
     
 
 
 
 
 
 
Beschrijving vacature

Als groepsleerkracht bereidt je de dagelijkse onderwijsactiviteiten voor.

* geeft les en begeleidt (groepen) leerlingen in speciaal gevormde groepen op basis van een

planmatige, specialistische manier van begeleiden;

* ontwikkelt bij leerlingen competentie (ervaren en geloven in eigen kunnen), autonomie (ervaren

en weten dat jezelf een probleem aan kunt) en relatie (weten en voelen dat je gewaardeerd wordt);

* hanteert verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de leer‐ en

opvoedingsdoelen;

* creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen;

* stimuleert en begeleidt sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal‐culturele

achtergronden;

* structureert en coördineert activiteiten van leerlingen en organiseert en plant activiteiten in

homogene en heterogene groepen, inclusief subgroepen;

* kijkt onderwijsactiviteiten van leerlingen na en corrigeert;

* speelt in de les in op ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek,

gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing;

* signaleert (sociaal) pedagogische problemen, evalueert ontwikkelings‐ en leerprocessen bij

leerlingen, stelt een diagnose en complexe handelingsplannen op;

* biedt zelf hulp, bespreekt de voortgang in een begeleidingsteam of treedt in contact met de

desbetreffende specialisten waarna begeleiding plaatsvindt van individuele leerlingen met specifieke

meervoudige onderwijsbehoeften;

* begeleidt leerlingen zoals voorzien in het zorgplan;

* onderhoudt contacten met begeleidingsdiensten en andere betrokkenen;

* consulteert deskundigen zoals de jeugdarts, orthopedagoog, intern begeleider, logopedist,

schoolmaatschappelijk werker en verwerkt hun adviezen in het handelingsplan;

* coördineert de leerlingenzorg in de school;

*  bespreekt de voortgang, de ontwikkeling en de gedragsproblemen van leerlingen met

ouders/verzorgers en bezoekt ouders/verzorgers;

* houdt het leerlingdossier bij;

Gestelde eisen

Een leraar moet interpersoonlijk competent zijn. Dat betekent dat hij op een goede, professionele manier met leerlingen kan omgaan.

Pabo of 2e graadsbevoegdheid, aangevult eventueel met een Master SEN diploma.Arbeidsvoorwaarden

Salaris conform CAO SBO en VSO + 0.19 cent per kilometer

Bedrijfsomschrijving

Voor verschillende scholen SBO en VSO in de omgeving Dordrecht zoeken wij leerkrachten die op woensdag, donderdag en vrijdag willen werken met een leerlingen die gedrags en/of leerproblemen ervaren.

Het kan gaan om leerlingen met een ontwikkelingsstoornis zoals; ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), Dyspraxie of ODD (Oppositional Defiant Disorder of oppositioneel-opstandige gedragsstoornis).

SalarisinformatieSalaris in overleg

Conform CAO SBO en VSO + 0.19 cent per km

Onze vestigingen

Vestigingen

Hoofdkantoor
Directie: Jan Krekt
Lylantse Plein 1, unit 0.25
2908 LH Capelle a/d IJssel
088 - 23 56 900
info@selectenmatch.nl

Vestiging Amsterdam
Manager: Joep Zijp
Wilhelminastraat 214-L
1054 WV Amsterdam
088 - 23 56 959
j.zijp@selectenmatch.nl

Vestiging Spijkenisse
Manager: A. Cronie
DC Meesstraat 26
3201 RA Spijkenisse
088 - 23 56 922
a.cronie@selectenmatch.nl

Vestiging Drenthe
Manager: J. Veenstra
Kwekebos 312
7823 LN Emmen
088 - 23 56 958
j.veenstra@selectenmatch.nl

Interesse om aan de slag te gaan?

Neem contact op!